Algemene voorwaarden Voetbalacademie RVL

 

1. Aanmelden:

Aanmelden voor deelname aan de voetbalschool geschiedt door middel van het
verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@voetbalacademie-rvl.nl
De aanmelding wordt door Voetbalacademie RVL bevestigd via de e-mail/whatsapp
Aanmelden is niet meer mogelijk na de uiterste inschrijfdatum, welke wordt
gecommuniceerd via de website, social media (Facebook) en/of e-mail.
1.4. Deelname wordt geregistreerd op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

2. Betaling:

2.1 Alle deelnemers ontvangen via Voetbalacademie RVL een betaalverzoek, welke binnen twee weken overgemaakt dient te worden via iDeal, op rekeningnummer
NL41 INGB 0006 4652 05, ten name van Voetbalacademie RVL.
Voetbalacademie RVL behoudt zich het recht om, bij het niet tijdig betalen van de inschrijfkosten, desbetreffende deelnemer uit te sluiten van deelname aan de trainingen.
Betaling is altijd per blok/module, bij het missen van een training kan er geen korting worden verleend of een bedrag worden terug gestort.

3. Afgelasting en annulering

3.1 Voetbalacademie RVL behoudt zich het recht om trainingen af te gelasten. Indien
mogelijk, zal de training worden ingehaald op een ander moment. Wanneer inhalen niet mogelijk is zal er naar verhouding een restitutie van een deel van de inschrijfkosten volgen.
3.2 Bij verhindering van een deelnemer om een training bij te wonen vindt geen restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld plaats.
3.3 Bij een langdurige blessure van de deelnemer, wordt er gekeken naar een passende (financiële) oplossing.

4. Gedragsregels

Voetbalacademie RVL probeert voor al zijn deelnemers een veilige en respectvolle omgeving te creëren. Hierbij is geen ruimte voor misdragingen zoals pesten, schelden en/of agressief gedrag. Daarom zullen wij de volgende voorwaarden hanteren:

4.1 Bij eventueel wangedrag wordt de deelnemer direct de toegang ontzegd tot de training. Bij ernstige misdragingen kan eventueel toegang tot de gehele module worden ontzegd. Hierbij zal ook geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.
4.2 Indien er sprake is van enig wangedrag zullen ten alle tijden de ouder(s)/verzorgers op de hoogte worden gesteld.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname aan de door voetbalacademie RVL georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
5.2 Voetbalacademie RVL is niet aansprakelijk voor enige (materiele) schade (zowel direct als indirect) of lichamelijk letsel en/of blessures dat verband houdt met deelname aan de georganiseerde activiteiten van voetbalacademie RVL.
5.3 Voetbalacademie RVL is niet aansprakelijk voor diefstal en materiele schade, in welke vorm dan ook.

6. Portretrecht

6.1 Door aanmelding geeft men voetbalacademie RVL het recht om foto’s en video’s van de deelnemers te gebruiken voor eventuele commerciële en/of promotionele doeleinden. Denk hierbij aan het plaatsen van beeldmateriaal op sociale media (Facebook & Instagram) en/of op de website van voetbalacademie RVL en de website van VV Brederodes. Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit bezwaar voortijdig aan te tekenen bij Voetbalacademie RVL. Dit kan via Whatsapp en/of e-mail.

Vragen over de algemene voorwaarden?
Neem gerust contact op met Rick van Leijenhorst, te bereiken op: 06-10530542,
of via e-mail: info@voetbalacademie-rvl.nl